Procedure rond omgevingsvergunning parkeerdek GKN Fokker moet over

door René de Munck
PAPENDRECHT – Wethouder Sophia de Keizer (VVD) zegt dat de aanvraag die GKN Fokker heeft gedaan aangaande een omgevingsvergunning voor het parkeerdek van de vliegtuigbouwer, is ingetrokken omdat zij niet tijdig de door de instanties gevraagde extra informatie konden leveren. Als gevolg daarvan moet de procedure overnieuw worden gestart, wat naar de mening van de wethouder onvermijdelijk tot vertraging leidt.

Dat bleek donderdagavond tijdens een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. De lokale politieke partij Onafhankelijk Papendrecht stelde er vragen over de omgevingsvergunning aan het college, nadat een inwoner hen op wat feiten had gewezen. Wethouder Sophia de Keizer (VVD) van Economie (en dossier GKN Fokker) gaf antwoord. (Foto uit video gemeente Papendrecht) 

Onafhankelijk Papendrecht (OP) stelde donderdagavond 23 mei 2024 vragen aan het college. Aanleiding was een ingekomen stuk van een inwoner erover de DCMR, die schrijft: “Ik ga er even vanuit dat u, gezien het belang van dit dossier, al door het college op de hoogte gesteld bent, maar het kan natuurlijk ook zo zijn, dat het college er vanuit gaat, dat u dat wel een keer in de krant leest, voor zover het al wordt gepubliceerd. Wij, als direct betrokkenen, hebben het echter zelf via internet moeten traceren. Ik meen er goed aan te doen, om u hiervan orde hoogte te stellen, gezien het feit, dat u uiteindelijk onze belangen moet vertegenwoordigen.”

Bericht GS
opmerkzame inwoner bleek gelijk te hebben. OP vroeg zich af waarom de raad niet is geïnformeerd. OP kwam met een aantal vragen naar aanleiding van een bericht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dat de omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld: “Activiteit : Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, In- of uitrit aanleggen of veranderen en Milieuneutraal wijzigen. Voor : De ontwikkeling van een parkeerdek op het bestaande parkeerterrein van de hoofdkantoor. Aanvraagdatum : 20 december 2023.”

Tekst gaat verder onder foto.

Reeks vragen
Raadslid Hendrika Hoekstra (OP) stelde donderdagavond vragen. Ze stelde: “Op 4 november 2021 gaf de gemeenteraad al groen licht. Het bevreemdt ons dat het Ccollege zolang gewacht heeft met het doen van een aanvraag om de parkeersituatie ter plaatse (Slobbengors) in anticipatie te regelen en te organiseren. Waarom heeft het college zolang gewacht? De aanvraag dateert van 20 december 2023, ruim twee jaar na het akkoordbesluit van de gemeenteraad”. Ook wil OP weten welke gevolgen het buiten behandeling stellen van de aanvraag door GS Zuid-Holland heeft. De aanvraag voor een parkeerdek is buiten behandeling gesteld bij besluit van 5 april 2024. OP hoort verder graag een antwoordt op de vraag hoe het kan dat de aanvraag in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening werd ingediend en wie hiervoor verantwoordelijk is. “Welke wethouder beheert deze portefeuille?”, aldus Hoekstra.

Reactie
Wethouder Sophia de Keizer (VVD) van het dossier GKN Fokker reageerde. “In 2021 was er nog geen sprake van het bouwen van een parkeerdek of noodzaak. Het is een aanvraag van GKN Fokker. Waar de gemeente aan moest voldoen is gerealiseerd. Toen dat onvoldoende was, hebben we u geïnformeerd. De aanvraag is op verzoek van Fokker zelf buiten behandeling gesteld. Dit had te maken met de aanvraag en het ontbreken van de bouwteking. Een technische handeling dus. Er kan er wellicht wat vertraging op gaan treden bij de bouw van het parkeerdek. Ik beloof u dat het college u dan informeert. Er is geen aanvraag in strijd met regels van de ruimtelijke ordening. Het tijdig indienen is niet gelukt. Er zijn geen andere omissies, slechts een eigen verzoek. De aanvraag is gedaan door GKN Fokker en daardoor door DCMR behandeld. Beiden zijn verantwoordelijk. Het dossier GKN Fokker is mijn portefeuille; voor wat betreft de verkeersafhandeling van wethouder Janssen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld